Notícies

Agenda

Curs de Tast

Taller de Tast


ANOTA
LES DATES!

enobit

Poden ser membres de l’Associació Catalana d’Enòlegs totes aquelles persones que puguin acreditar titulació universitària de primer o segon cicle en qualsevol especialitat de viticultura i enologia.

La sol·licitud de l’ingrés s’ha de fer per escrit, adreçada a la seu de l’Associació.

Ser membre de l’ACE comporta l’acceptació dels seus estatuts i del codi deontològic professional i dóna accés a nombrosos avantatges; entre ells, rebre gratuïtament la revista ACE, tenir accés a totes les pàgines de les publicacions digitals de l’Associació i poder participar en l’assembla anual i al congrés.
Associació Catalana d'Enòlegs
Centre Àgora. Polígon Industrial Domenys II
Plaça Àgora, 1
08720 - Vilafranca del Penedès

Tel. i fax: (93) 891 25 50
e-mail: enoace@teleline.es