Notícies

Agenda

Curs de Tast

Taller de Tast


ANOTA
LES DATES!

enobit

XIV Congrés Anual de l’ACE

L’Associació Catalana d’Enòlegs celebra el seu XIV Congrés a Girona els dies 1 i 2 de març


Enguany s’ha volgut dedicar la trobada anual dels enòlegs catalans al suro com element participant en el procés d’elaboració. No només, però, el XIV Congrés de l’ACE ha estat dedicat íntegrament al suro, sinó que el suro i els seus processos de tractament seran protagonistes en comptar l’ACE tot l’any 2003 amb el patrocini d’AMORIM (vegeu a l’informe de la darrera Assemblea de l’ACE).

En aquesta ocasió en què Girona ha estat escollida seu per a la reunió, els congressistes han pogut abastar una àmplia visió del món del suro: la seva història, les propietats sensorials i les noves solucions per als problemes de sempre. El Congrés ha comprès diverses activitats: visita a una surera de cultiu*, a la comarca gironina de La Selva; al Museu del Suro de Palafrugell, autèntica capital del suro a Catalunya, de la mà de l’ Institut Català del Suro i del seu director, i conferència tècnica a càrrec de Miquel Cabral, director de Labcork, el laboratori de recerca d’AMORIM.

El ram del suro de qualitat, aquell que s’usa en enologia, ha estat un dels més primerencs en la seva adaptació a les normatives europees i a les normes ISO, a més de promoure des de fa més de deu anys un Codi de bones pràctiques, nascut amb el principal projecte europeu de recerca sobre el suro, el Projecte Quercus, i mantingut a casa nostra per AECORK, l’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya, tot apostant sense embuts per la qualitat. Val a dir, a més, que la indústria surera catalana té una gran tradició i prestigi en els mercats nacionals i internacionals, amb el bressol que la província de Girona ha significat per a aquest important sector econòmic.


L'extracció de suro*
Programa del congrès*

Associació Catalana d'Enòlegs
Centre Àgora. Polígon Industrial Domenys II
Plaça Àgora, 1
08720 - Vilafranca del Penedès

Tel. i fax: (93) 891 25 50
e-mail: enoace@teleline.es