Notícies

Agenda

Curs de Tast

Taller de Tast


ANOTA
LES DATES!

enobit

L’actual Junta Directiva és la sorgida de les eleccions de l’11 de març del 2006 i està formada pels següents membres:

President: Oriol Guevara i Sendra
Vicepresident primer: Isaac Rigau i Espiell
Vicepresidenta segona: Eva Plazas i Torné
Vicepresident tercer: Emili Esteve i Puntí
Secretari: Joan Ramon Carbó i Guitart
Tresorera: Xènia Bonet i Batet
Vicetresorer: Xavier Rubires i Ferrer

Vocals:
Jaume Àrboles i Sebastià
Dario Jodar i Castell
Jaume Gramona i Martí
Cèsar Torrijos i Prats

Vocals suplents:
Jaume Estruch i Peret
Josep Anton Rosell i Vidal
Josep Arans i Rosell
Toni Sanz i Pérez
Joan Mª Rovira i Grau
Carles Playà i Maset
Associació Catalana d'Enòlegs
Centre Àgora. Polígon Industrial Domenys II
Plaça Àgora, 1
08720 - Vilafranca del Penedès

Tel. i fax: (93) 891 25 50
e-mail: enoace@teleline.es