Notícies

Agenda

Curs de Tast

Taller de Tast


ANOTA
LES DATES!

enobit
L'Associació Catalana d'Enòlegs renova la Junta Directiva

Coincidint amb la XVIII Assemblea General Ordinària convocada el dia 19 de gener del 2002, l'Associació Catalana d'Enòlegs ha renovat els càrrecs de la seva Junta Directiva que havien esgotat el període establert en els Estatuts.

Els assistents van recolzar de forma unànime l'única candidatura presentada, encapçalada per Carles Playà.

D'aquesta forma, la nova Junta directiva ha quedat integrada pels següents membres:

President: Carles Playà i Maset
Vicepresident primer: Oriol Guevara i Sendra
Vicepresident segon: Matias Llobet i Vallvé
Vicepresident tercer: Emili Esteve i Puntí
Secretàri: Joan Mª Rovira i Grau
Tresorer: Enric Gil i Tabios
Vicetresorera: Mari Carmen de Francisco Garcés

Vocals:

Joan Rabadà i Baiges
Bruno Colomer i Martí
Joan Miquel Canals i Bosch
Xènia Bonet i Batet

Vocals suplents:

Jaume Estruch i Peret
Pedro Muñoz Gómez
Isabel Vidal i Marsal
Associació Catalana d'Enòlegs
Centre Àgora. Polígon Industrial Domenys II
Plaça Àgora, 1
08720 - Vilafranca del Penedès

Tel. i fax: (93) 891 25 50
e-mail: enoace@teleline.es