Notícies

Agenda

Curs de Tast

Taller de Tast


ANOTA
LES DATES!

enobit

Els objectius principals de l’Associació Catalana d’Enòlegs són recollits en els seus estatuts i poden resumir-se en els següents punts:

  • Promoure la formació necessària dels seus membres per tal que puguin exercir amb competència i eficàcia la seva professió.


  • Obtenir el reconeixement de l’activitat enològica mitjançant la creació de titulacions universitàries específiques i la promulgació dels textos legals corresponents.


  • Proporcionar al món de l’enologia publicacions que informin sobre les recerques científiques i els avenços tecnològics relacionats amb la vinicultura, com també fomentar el debat sobre les aplicacions d’aquests avenços.


  • Estimular l’intercanvi d’idees i experiències entre els associats per consolidar l’esperit corporatiu i la millora de la comunicació professional.Associació Catalana d'Enòlegs
Centre Àgora. Polígon Industrial Domenys II
Plaça Àgora, 1
08720 - Vilafranca del Penedès

Tel. i fax: (93) 891 25 50
e-mail: enoace@teleline.es